Afdeling Crisistoxicomanie

Doelgroep

 • Crisisopvang en begeleiding voor volwassenen en jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) die illegale middelen gebruiken en in een crisissituatie zijn terecht gekomen.

Aanbod

 • Residentieel (crisis)aanbod op een beveiligde, gesloten unit (10 plaatsen)
 • Crisisopvang 24u/24u en 7d/7d

Werkingsmodel

 • Lichamelijke ontwenning :
  • Drugvrije omgeving
  • Detoxificatie
  • Substitutietherapie
 • Medicamenteuze oppuntstelling
 • Psychische behandeling :
  • Verkennende en/of ondersteunende gesprekstherapie
  • Psychodynamische gesprekstherapie
   • Psychiatrische, psychologische en lichamelijke diagnostiek in functie van verdere oriëntatie van de behandeling.
   • Psychosociale begeleiding, verkennen en verbeteren van de sociaal-maatschappelijke verankering
 • Nazorg :
  • Samenwerking met zowel de ambulante als de residentiële drughulpverleningscentra van de Gentse regio vanuit de convenant voor crisisopvang, afspraken binnen het casemanagement en het cliëntoverleg drugs.

Referentiekader

 • Medisch-biologisch
 • Psychoanalytisch kader als onderliggende behandelfilosofie
 • Contextueel denken

Bijkomende info

 • Geen mogelijkheid tot opname van koppels.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Frederik Demeyer
 • Psychiater : Dr. Ingrid Van de Velde
 • Psychiater : Dr. Dirk Meesen
 • Maatschappelijk werker : Marijke Taragola