PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem - Psychosezorg Hamelinck 2

Doelgroep

Op de afdeling voor behandeling van patiënten met een psychotische problematiek kunnen patiënten met een middelengerelateerde problematiek worden opgenomen. Het betreft uitsluitend patiënten waarbij er sprake is van gebruik of misbruik van middelen.

Behandelprogramma

De afdeling voor behandeling van patiënten met een psychotische problematiek richt zich primair op de behandeling van de psychotische problematiek. Patiënten met een dubbele diagnose worden zowel individueel als in groep (psycho-educatie drugs en psychose) begeleid voor hun drugproblematiek.

Opnamecapaciteit

De maximum opnamemogelijkheid voor patiënten met dubbeldiagnose problematiek is afhankelijk van factoren zoals de reeds aanwezige patiënten en de beschikbaarheid van plaatsen. Doorgaans zullen er tot 4 patiënten met een dubbeldiagnose problematiek in behandeling kunnen worden opgenomen.

Opnameaanvraag

De aanvraag gebeurt via de afdelingsarts die op basis van informatie van de patiënt en/of de verwijzer en de behandelafdeling al of niet beslist tot onmiddellijke opname. Eventueel wordt vooraf een intakegesprek geregeld.

Wachtlijst

Er wordt, indien nodig, gewerkt met een wachtlijst.

Contact

Adres Beukenlaan 20
Gemeente 9051 Sint-Denijs-Westrem
Telefoon 09 / 222.58.64
E-mail mail@sint-camillus.be
Website PZ Sint-Camillus