PC Gent-Sleidinge, campus Sleidinge - Afdeling voor Dubbele Diagnose

Doelgroep

De residentiële behandeling binnen de Afdeling voor Dubbele Diagnose is afgestemd op patiënten met een middelen-gerelateerde stoornis en met psychiatrische problemen van psychotische aard.

Behandelprogramma

Geïntegreerde behandeling met therapeutisch zorgaanbod bestaande uit verbale therapie (groepsgesprekken, individuele psychotherapie, sociotherapie, terugvalpreventie en psycho-educatie) en non-verbale therapie (bewegingstherapie, muziektherapie en creatieve therapie); een medisch aanbod (medisch consult, farmacotherapeutische ondersteuning detoxificatie, substitutietherapie); rehabilitatie, nazorg en een aanbod voor omgeving van de patiënt (gezinsgesprekken/partnergesprekken).

Opnamecapaciteit

10 bedden, uitgebreid met 5 bedden voor partiële hospitalisatie.

Opnameaanvraag

Deze kan schriftelijk of telefonisch gebeuren. Zij wordt gevolgd door een kennismakingsgesprek op basis waarvan tot opname wordt beslist. Aan de effectieve opname op de unit voor dubbele diagnoseproblematiek gaat een (korte) opname op een gesloten afdeling vooraf met als doel een detoxicatie of stabilisatie van de psychotische problematiek.

Wachtlijst

Er wordt indien nodig gewerkt met een wachtlijst waarbij de aanmeldingsdatum bepalend is.

Contact

Adres Weststraat 135
Gemeente 9940 Evergem-Sleidinge
Telefoon 09 / 358.04.11
Website Afdeling voor Dubbele Diagnose