Crisisopvang

Doel van het aanbod

Het opvangen van patiënten in crisissituaties, met de bedoeling hen tot rust te brengen en zorgvuldig te inventariseren welke verwijzing er eventueel nodig is naar welke module en zorgeenheid.

De crisisopvang wordt geregeld in de zorgtrajectovereenkomst spoed- en crisisopvang van drugverslaafden. De voorzieningen van het zorgtraject spoed- en crisisopvang engageren zich om bij crisisopvang specifieke aandacht te hebben voor de doelgroep dubbele diagnose en om het zorgtraject dubbele diagnose te benutten. Doelgroeppatiënten uit het zorgtraject spoed- en crisisopvang kunnen doorverwezen worden binnen dit zorgtraject dubbele diagnose.