Contact

Deze netwerkgids is een instrument bij het zoeken naar een gepast antwoord op de hulpvraag van personen met een middelengerelateerde stoornis én met psychotische problemen.

Bestaande voorzieningen die wijzigingen en/of aanpassingen wensen aan te brengen in deze netwerkgids en nieuwe voorzieningen die wensen te participeren in het zorgtraject voor dubbele diagnose problematiek of deel te nemen aan een samenwerkingsverband (centra voor daginvulling, werk, vrije tijd, opleiding,…) kunnen terecht bij:

Roel De Cuyper
Algemeen Directeur
PC Gent-Sleidinge
r.decuyper@pcgs.be

Dirk Plasschaert
Afdelingshoofd Afdeling voor Dubbele Diagnose en Woonproject @14
PC Gent-Sleidinge
dirk.plasschaert@pcgs.be