AZ Sint-Lucas Gent - Spoedgevallendienst

Bijzonderheden

De voorziening verbindt zich ertoe onmiddellijk, elke weekdag en op zaterdagvoormiddag tijdens de openingsuren, drugverslaafden aan illegale middelen die in crisis verkeren op te vangen. Slechts indien er twijfel over bestaat of er zich acute lichamelijke of psychiatrische problemen voordoen die niet in een ambulante setting kunnen opgevangen worden wenst de voorziening vooraf telefonisch gecontacteerd te worden.

Contact

Adres Groenebriel 1
Gemeente 9000 Gent
Telefoon 09 / 224.55.50
Website AZ Sint Lucas