Kosten verbonden aan een opname

Een deel van de hospitalisatiekosten wordt aan de mutualiteit gefactureerd, een ander deel wordt door de patiënt zelf betaald. De grootte van dit laatste is sterk individueel bepaald. Om een juiste facturatie toe te laten is het van belang om bij opname de identiteitskaart en de SIS-kaart mee te brengen. De kosten bij opname zijn conform de wettelijke bepalingen:

  1. Persoonlijk aandeel hospitalisatie
  2. Forfait medicatie 
  3. Persoonlijk aandeel toezichtshonoraria 
  4. Forfait medisch technische prestaties 
  5. Persoonlijk aandeel medisch technische prestaties 
  6. Kamersupplement

1. Persoonlijk aandeel hospitalisatie (vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de opname)

(-) Volledige hospitalisatie

Rechthebbenden op de verhoogde verzekerings-tegemoetkoming en de personen die zij ten laste hebben of alimentatieplicht 5,44 € 5,44 € 5,44 € 5,44 € 15,31 €
Kinderen die persoon ten laste zijn 32,71 € 5,44 € 5,44 € - 5,44 €
Gerechtigden die langdurig werkloos zijn en de personen die zij ten laste hebben 32,71 € 5,44 € 5,44 € 5,44 € 15,31 €
Gerechtigden met personen ten laste of alimentatieplicht en de personen die zij ten laste hebben 42,58 € 15,31 € 5,44 € 5,44 € 15,31 €
Andere gerechtigden 42,58 € 15,31 € 15,31 € 25,52 € 25,52 €
Ziekenhuis 1ste dag

dag

2-90

vanaf 91ste dag vanaf 6de jaar
+PTL -PTL

(-) Daghospitalisatie

Geen persoonlijk aandeel.

(-) Nachthospitalisatie

  • Indien overdag onbezoldigd activiteit: geen persoonlijk aandeel. (werklozen die een opleiding volgen betalen evenmin een persoonlijk aandeel, zelfs indien zij daarvoor een vergoeding ontvangen). 
  • Indien overdag gewoon bezoldigd werk: de bedragen zijn van toepassing, zoals voor een volledige hospitalisatie (cfr. Tabel 1). 
  • Indien werknemer in een beschermde werkplaats: de bedragen zijn van toepassing zoals voor een volledige hospitalisatie maar worden niet verhoogd na vijf jaar hospitalisatie.

(-) Nabehandeling

Geen persoonlijk aandeel.

(-) Opmerking

De hospitalisatieduur wordt bepaald door het samenstellen van de dagen van elk opname. Dit voor zowel een onderbreking tussen de opnames niet méér dan 90 dagen voor een algemeen ziekenhuis of 180 dagen voor een psychiatrische ziekenhuis belopen. Anders start men vanaf 1° dag. De dagen van dagverpleging en nabehandeling worden NIET als verpleegdagen beschouwd.

 

2. Forfait medicatie

0,80 € forfait medicatie per dag (ook verschuldigd indien geen medicatie werd genomen).

 

3. Persoonlijk aandeel toezichtshonoraria (tussenkomst in de toezichtshonoraria van de geneesheren)

Wanneer twee opnames in hetzelfde ziekenhuis door meer dan 30 dagen gescheiden zijn, wordt dit beschouwd als een nieuwe opname en moet men terug rekenen vanaf de eerste dag.

Voor gerechtigden met voorkeurregeling en de personen die zij ten laste hebben, alsook voor nabehandeling is het persoonlijk aandeel 0,00 €.

Voor alle andere gerechtigden is de tussenkomst als volgt: 
 
Dienst A   1ste - 12de dag     13de - 30ste dag     31ste - 90ste dag  

  91ste dag - 6de maand  

  na 6 maanden
Remgeld per dag 4,96 € 4,96 € 3,73 € 1,69 € 0,93 €
 
Dienst T   1ste - 12de dag     13de - 60ste dag  

  61ste dag - 6de maand  

  7de - 12de maand     vanaf 13de maand  
Remgeld per dag 4,08 € 3,69 € 2,31 € 1,54 € 0,64 €

 

Voor gerechtigden zonder voorkeurregeling wordt vanaf de tweede maand opname een disponabiliteitshonorarium aangerekend van 0,47 € per verlofdag met een maximum van 3 dagen per maand of 21 dagen per jaar. Dit in volledige of partiële hospitalisatie.

Voor gerechtigden zonder voorkeurregeling kan door de geneesheer-specialist een honorarium worden aangerekend voor een psychiatrisch intake-onderzoek en een psychiatrisch ontslagonderzoek. Dit bedraagt telkens 4,70 €.

 

4. Forfait voor medische technische prestaties
 
Er wordt een forfaitair persoonlijk aandeel van 16,40 € aangerekend per opname voor technische verstrekkingen.
Als de patiënt van een ander ziekenhuis komt wordt dit persoonlijk aandeel niet aangerekend.
Voor gerechtigden met voorkeurregeling en de personen die zij ten laste hebben, alsook voor nabehandeling is het forfait  0,00 €.
 
 
5. Persoonlijk aandeel medisch technische prestaties
 
Het remgeld, verschuldigd bij toepassing van de derdebetalingsregeling, voor eventuele verstrekkingen uitgevoerd door de geneesheren of tandartsen.
 
 
6. Kamersupplement voor een éénpersoonskamer
            
Een éénpersoonskamer : 5 € per dag.
Voor de éénpersoonskamers dient bij het begin van elke maand een voorschot te worden betaald.